Oferta

Ewidencja gruntów i budynków, badanie stanu prawnego nieruchomości

 • rozgraniczenia i podziały nieruchomości

 • przygotowanie dokumentacji geodezyjnej do obrotu nieruchomościami

 • mapy do celów prawnych


Opracowania kartograficzne do celów projektowych i formalnoprawnych

 • pomiary sytuacyjno-wysokościowe

 • pomiary uzupełniające

 • dokumentacja do celów prawnych i projektowych


Geodezyjna obsługa inwestycji

 • obiekty przemysłowe, hale, konstrukcje, urządzenia

 • kompleksowa geodezyjna obsługa budowy obiektów przemysłowych, budownictwa mieszkaniowego oraz małej architektury


Pomiary realizacyjne i inwentaryzacyjne

 • tyczenie budynków i budowli

 • inwentaryzacja powykonawcza budynków i budowli, sieci uzbrojenia terenu itp.

 • pomiary powierzchni i kubatury


Geodezyjne pomiary przemieszczeń i odkształceń

 • suwnice, kominy, fundamenty, maszty itp.

Strona korzysta
z plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie.